جدیدترین دستگاه ضبط صدا کوچک

جدیدترین دستگاه ضبط صدا کوچک که به بازار معرفی‌ شده است در ابعاد کمتر از یک‌ چهارم یک اینچ است. این دستگاه با استفاده از پیشرفته‌­ترین فنّاوری ساخته‌ شده و لقب کوچک‌ ترین دستگاه ضبط صدا را گرفته است. این دستگاه ضبط صدا کوچک با توجه به سایز واقعاً کوچک خود قابلیت نصب در هر […]