خودکار ضبط صدا ارزان

خودکار ضبط صدا ارزان یا خودکار جادویی، کدام‌ یک درست است؟ قطعاً وقتی ویژگی­‌های این دستگاه ضبط صدا را برایتان نام ببرم، اذعان خواهید کرد به کار بردن عبارت خودکار جادویی واقعاً چیزی نیست که دور از انتظار باشد. خودکار ضبط صدا ارزان فوق‌الذکر در ابعاد یک خودکار واقعی است که به‌راحتی همراه شما حمل می­‌گردد. […]